mustard seed garden productions presents

*projects
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006
Napolifilmfestival,Italy
ANTENNA in China
v-china-project///walker art centre
Moscow photo biennale///Moscow

2005
Dongfang: far-east film festival, Napoli, Italy
Hidden Game-Lv Jiajia Concert, Beijing
CAEP *1, Beijing
"COMMUNICATE"
tour In China
"Fashion and style in photography - 2005"
In MOSCOW2004
an ear to the ground
logistix & volkswagen sound foundation
year project

Quais De Chine in france
onedotzero_2004 in Beijing
lille2004: European Culture capital live in france
lille2004: European Culture capital proposal
out the window in japan/korea
Illuminate The Great Wall 2
Ceremony in beijing/uk/france
Shorti Project in spain
Capalbio International Short Film Festival in italy

Media Centre Project in 25000
Tempi di donne in italy
leni basso Theatre Projects from japan
Sound From Ocean from germany
MAAP from australia
Illuminate Great Wall
Not Documentary
beijing/kunming

Thundercloud in germany
Let's Talk About Aids in beijing
Back To The Past
msg space in 2001


*films
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
feature films & directors
a nian
cui zien
he jianjun
jia zhangke
li yang
li yu
liu hao
lou ye
wang quanan
wu ershan
documentary films & directors
chang qing
du haibin
xue changqing
yang lina
ju anqi
shorts arts videos
cao fei
cao kai
chen dili
cui xiuwen
danam
8gg
ou ning
wang ning
wu quan
yang fudong
zhao liang
zhou xiaohu

*artists
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8gg
cao fei
chelingyang
cui xiuwen
danam
Hai Bo
li yongbin

li yu
liu wei
lu hao
ou ning 

pengyu
qiu zhijie
rong rong
rania ho
sheng qi
shi qing
songdong
sun yuan
sun guojuan
wangpeng
wangjianwei
wang wei
wu ershan
xuzhen
yangfudong
yinxiuzhen
zhang hui
zhaoliang
zhou xiaohu

zhan wang

*music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

askar
brain failer
fM3
mr. zhou
sick doctors
SUBS
wild children

xiao he

clear
cheese
dj dio

dj ben
dj mickey zhang
dj wengweng
dj yang bin

fengjiangzhou
hu zi
pandatwins
zhangjian


*films
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ceremony    

*design
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ikon design    

 

 

::© Msg All Rights Reserved 1996-2006::
Email: mustardseedgall@yahoo.com