MSG Opening Show

Date: May 26th-June 26th
Address: MSG Space
Artists: Zhang Hui, Zhang Qianqian, Ju Anqi, FM3

Zhnag Hui
Installation [part 1]
Zhang Hui
Installation [Part 2]
Zhang Hui
Installation [part 3]

FM3
Live Concert
Zhang Qianqian
Photograph 2m X 2m
Zhnag Qianqian
Photograph 2m X 2m

Ju Anqi
Film
"There's a strong wind in Beijing"
Ju Anqi
Film
"There's a strong wind in Beijing"

 

 

::© Msg All Rights Reserved 1996-2004::
Email: mustardseedgall@yahoo.com