SOUND 2

Date: July 14th-21st, 2001
Opening: 3P.M July 14th, 2001
Address:MSG

Artists: Li Yong, Li Pinghu, Li Chuan, Wangwei, Shi Qing, Wu Ershan, Liuwei, Zhang Hui, Ma Jie, Qiu Zhijie, Song Dong, Wang Peng, Rania

Sound Art From: FM3, Feng Jiangzhou, Sidsel Endression & Bugge Wesseltoft, Burkhard Stangl & Christof Kurzmann

Curator: Qiu Zhijie, Li Zhenhua

Ma Jie
Performance
"Ballance"
Qiu Zhijie
Interactive Sound Installation
Li Chuan
Installation
"CPU"
Li Yong
Installation
"Sounds Like Drum"
Li Pinghu
Performance
"Welcome"
Li Chuan
Performance
"Pumping Water"
Qiu Zhijie
Installation
Shi Qing
Interactive Installation
"Buddah Speak"
Rania Ho
Interactive Installation
"Moderm"
Wang Peng
Sound Work
"Alerm Clock"
Ma Jie
Performance
"Tank"
Qiu Zhijie
Performance
Wang Wei
Sound Installation
"Close Touch"
Zhang Hui
Performance
"3-1 I Fuck"

Sound: FM3, Feng Jiangzhou

 

::© Msg All Rights Reserved 1996-2006::
Email: mustardseedgall@yahoo.com